כאבים בכף רגל

נעליים חדשות , עמידה לאורך זמן, סיבוב הקרסול, דורבן כל אילה הם סיבות להתפתות כאב באיזור זה. מטרת הטיפול היא לשחחר שרירי תאומים וסוליה במקרה של כאבים באיזור גיד אכילס או הגמשת שריים קדמיים במקרה של כאבים בקדמת הקרסול.