כאבי ברכיים

כאבי ברכיים נובעת משימוש יתר במפרק לדוגמה אצל ספורטאים. שרירים מקוצרים בשל פעילות יתר יגרמו להתקרבות המפרקים ומכאן יופיעו הכאבים. מטרת הטיפול היא להקל על כאב, לשחחר מפרק לכוד ולשפר טווח תנועה.