כאבים במרפק

כאבים במרפק

שימוש יתר בכלים כגון מברג או שימוש מצטבר בתנוחה סטטית של כף היד מעלה כשמתמשים בעכבר מחשב, מהווים גורמים אפשריים להתפתחות הכאבים. הטיפול שאני מבצע יכול להפחית כאבים ולהשלים טיפול תרופתי הניתן על ידי הרופאים.